Architektūra ir projektavimas

Kaimo plėtros projektai


Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos projektas) – tai projektas kurį reikalinga parengti jeigu jūs turite žemės ūkio paskirties sklypą teritorijoje kur nenumatyta urbanizacija, bet norite jame statyti pastatus, gyvenamąjį namą žemės ūkio paskirties sklype. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami ir su planavimu susiję kiti veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).