Geodezija

Išpildomosios nuotraukos


Išpildomoji (kontrolinė) dokumentacija - tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais prietaisais, parengiant planus, kuriuose nurodomi atstumai nuo pastovių situacijos elementų ir jeigu reikalinga - įgilinimas nuo žemės paviršiaus.

Pastačius naują pastatą (statinį), nutiesus naujus ar rekonstravus senus požeminius inžinerinius tinklus yra privaloma sudaryti šių tinklų išpildomąją nuotrauką ir ją suderinti su savivaldybe.

Išpildomoji nuotrauka yra daroma tam, kad būtų galima patikrinti ar faktiškai pastatyta požeminė komunikacija arba pastatas (statinys) atitinka projektinėje dokumentacijoje suprojektuotus sprendinius t.y. ar nėra nukrypimo nuo techninio projekto, bei tam kad nauji statiniai ir komunikacijos atsirastų savivaldybių archyvinėje medžiagoje ir galėtų būti naudojami ateities projetavimo darbams.

Išpildomoji (kontrolinė) nuotrauka galioja neribotą laiką t.y. tol kol nėra atliekamų esminių rekonstrukcijos ar statybos darbų.

Kokius dokumentus pateikti?

Norėdami atlikti išpildomąją nuotrauką, turite pateikti projektinius tinklų ar statinių duomenis.