Geodezija

Topografinės nuotraukos


Topografinės nuotraukos rengiamos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus.

Šiame dokumente vaizduojami tvirti situacijos elementai, reljefas, požeminiai tinklai ir įrenginiai, kurių atitikamas derinimas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus, vėliau ji privalo būti sutikslinta.

Kokius dokumentus pateikti?

Norėdami atlikti topografinę nuotrauką, turite pateikti teritorijos, kurioje norite atlikti šiuos darbus, brėžinį.