Architektūra ir projektavimas

Žemės paskirties keitimas


Žemės paskirties keitimas – tai žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas (ar būdo) į kitą paskirtį. Žemės paskirtį reikia keisti tik tuomet, jei planuojama veikla yra negalima žemės naudojimo paskirtyje,  nurodytoje žemės sklypo nuosavybės dokumentuose ar norint padidinti sklypo vertę.