Architektūra ir projektavimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai


Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai - tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus.