Architektūra ir projektavimas

Detalieji planai


Detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Detalieji planai rengiamis siekiant suformuoti žemės sklypą naujų statinių statybai, norint pakeisti teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, leistiną pastatų aukštį, leistiną sklypo užstatymo tankumą, leistiną sklypo užstatymo intensyvumą. Norint padalinti, atidalinti ar sujungti žemės sklypus, pakeisti naudojamų žemės sklypų ribas ir plotus ar suformuoti žemės sklypus prie naudojamų statinių.