Įgyvendinti projektaiUAB "Ramilė" performavo žemės sklypą, kurio Kad. Nr. 4150/0300:574 bei suformavo 4 namų valdos žemės sklypus, bei žemės sklypą skirtą komunikacijų koridoriui.

Vykdydami detalųjį planą išprendėme privažiavimo kelių, komunikacijų klausimus, nustatėme užstatymo tankius bei intensyvumus.

 

Po UAB "Ramilė" atliktų darbų atsirado masyvas nedideliam privačių valdų užstatymui.
UAB "Ramilė" performavo žemės sklypą, kurio Kad. Nr. 0101/0083:229 bei suformavo 2 namų valdos žemės sklypus iš vienos buvusios valdos.

Vykdydami detalųjį planą išprendėme sklypų pasidalinimo tarp bendrasavininkų klausimą, nustatėme užstatymo tankius bei intensyvumus.

 

Po UAB "Ramilė" atliktų darbų susiformavo du atskiri turtiniai vienetai skirti namų valdų užstatymui.